Otsus: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikule väljapanekule suunamine ja arutelude korraldamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikule väljapanekule suunamine ja arutelude korraldamine
Reg. number: 330
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.04.2016
Jõustumise kp: 19.04.2016
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikule väljapanekule suunamine ja arutelude korraldamine
Failid: LVKO2016041400330.bdoc ( 28 kb )