Korraldus: Tartu Linnavalitsuse 10.09.2019. a korralduse nr 933 kehtetuks tunnistamine ja riigihanke "Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 10.09.2019. a korralduse nr 933 kehtetuks tunnistamine ja riigihanke "Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: 975
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.09.2019
Jõustumise kp: 24.09.2019
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 10.09.2019 korralduse nr 933 ()
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 10.09.2019 korralduse nr 933 kehtetuks tunnistamine ja riigihanke "Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine
Failid: LVK2019092400975.bdoc ( 22 kb )