Leping: Peetri 16c lifti rajamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Aktsiaselts EESTI OTIS 10055798

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4673
Lepingu nr: ET 21/61
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Peetri 16c lifti rajamine
Kehtivuse algus: 11.12.2021
Kehtivuse lõpp: 16.07.2022