Leping: Riigieelarvelise toetuse kasutamise


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Raini Jõks
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Kaitseressursside Amet 70007647

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-0791
Lepingu nr: 69
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Riigieelarvelise toetuse kasutamise
Kehtivuse algus: 01.01.2021
Kehtivuse lõpp: 01.12.2021