Leping: Alexela kütuse maksekaardileping (Tartu Kutsehariduskeskus)


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Raini Jõks
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Alexela AS 10015238

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-3888
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Alexela kütuse maksekaardileping (Tartu Kutsehariduskeskus)
Kehtivuse algus: 08.10.2020
Kehtivuse lõpp: 31.12.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
08.10.2020 kuni 07.10.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus