Leping: Praktikasüsteemi arendamine Tartu KHK-s (VP-17-0007)


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Andrus Mõttus
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Sihtasutus Innove 90008287

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 17-3192
Lepingu nr: rahastamisotsus nr 3-3.1/104
Sarja indeks. nr: 6-5.8 Välisprojektidega seotud raamatupidamisdokumendid
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Praktikasüsteemi arendamine Tartu KHK-s (VP-17-0007)
Kehtivuse algus: 03.04.2017
Kehtivuse lõpp: 31.10.2018
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 06.06.2093