Leping: Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024.


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: AS G4S Eesti 10022095

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4541
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Tartu linna haridus- ja haldushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, tehnilise valve ja valvesüsteemide hooldusteenuse ostmine 01.01.2022. a kuni 31.12.2024.
Kehtivuse algus: 01.01.2022
Kehtivuse lõpp: 31.12.2024