Määrus: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus
Reg. number: 119
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.09.2016
Jõustumise kp: 01.10.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 määrus nr 10 () muudab

Tartu Linnavolikogu 21.02.2019 määrus nr 53 () muudab
Tartu Linnavolikogu 10.09.2020 määrus nr 109 () muudab

Eelnõu: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus
Failid: LVKM2016091500119.bdoc ( 45 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a
määruse nr 119 juurde