Määrus: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus
Reg. number: 119
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.09.2016
Jõustumise kp: 01.10.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 määrus nr 10 () muudab

Tartu Linnavolikogu 21.02.2019 määrus nr 53 () muudab
Tartu Linnavolikogu 10.09.2020 määrus nr 109 () muudab
Tartu Linnavolikogu 01.07.2021 määrus nr 142 () muudab
Tartu Linnavolikogu 09.02.2023 määrus nr 49 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus
Failid: LVKM2016091500119.bdoc ( 45 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a
määruse nr 119 juurde