Korraldus: Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Reg. number: 1046
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.09.2021
Jõustumise kp: 21.09.2021
Eelnõu: Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Failid: LVK2021092101046.asice ( 3589 kb )