Korraldus: Riigihanke "Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodil 01.01.2019. a–31.12.2021. a" pakkumuste edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodil 01.01.2019. a–31.12.2021. a" pakkumuste edukaks tunnistamine
Reg. number: 1287
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.11.2018
Jõustumise kp: 20.11.2018
Eelnõu: Riigihanke "Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodil 01.01.2019.a - 31.12.2021.a." pakkumuste edukaks tunnistamine
Failid: LVK2018112001287.bdoc ( 91 kb )