Korraldus: Tartu Ülikooli raamatukogu esise platsi rekonstrueerimise ja J. Lotmani mälestusmärgi paigaldamise projekteerimistingimuste määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Ülikooli raamatukogu esise platsi rekonstrueerimise ja J. Lotmani mälestusmärgi paigaldamise projekteerimistingimuste määramine
Reg. number: 1668
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 06.11.2006
Jõustumise kp: 08.11.2006
Eelnõu: Tartu Ülikooli raamatukogu esise platsi rekonstrueerimise ja J. Lotmani mälestusmärgi paigaldamise projekteerimistingimuste määramine
Failid: tlvk2006_1668.pdf ( 1339 kb )Laine Jänes


Linnapea

Jüri Mölder


Linnasekretär
Lisa
Tartu Linnavalitsuse 06.11.2006. a
korralduse nr 1668 juurde