Leping: Puiestee 114a-8 ja Peetri 16c eluruumide nr.46, 63, 64, 65, 66, 67 remonttööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: osaühing Novel Viimistlus 10288479

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-3893
Lepingu nr: ET21/54
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Puiestee 114a-8 ja Peetri 16c eluruumide nr.46, 63, 64, 65, 66, 67 remonttööd
Kehtivuse algus: 02.11.2021
Kehtivuse lõpp: 31.12.2021
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
02.11.2021 kuni 01.11.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus