Leping: Avaliku tualeti teenus


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ Tartu Elamuhaldus 10833824

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4340
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Avaliku tualeti teenus
Kehtivuse algus: 01.01.2022
Kehtivuse lõpp: 31.12.2022
Täitmistähtaeg: 31.12.2022