Määrus: Tartu linna 2018. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2018. aasta eelarve
Reg. number: 6
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.12.2017
Jõustumise kp: 01.01.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 määrus nr 11 () muudab
Eelnõu: Tartu linna 2018. aasta eelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 130 kb )
Lisa 2.pdf ( 138 kb )
Lisa 3.pdf ( 213 kb )
Lisa 4.pdf ( 303 kb )
Lisa 5.pdf ( 139 kb )
Lisa 6.pdf ( 132 kb )
LVKM2017122100006.bdoc ( 1059 kb )