Pealkiri:
Märksõna(d):
Periood:

Hankeplaan


Kokku dokumente: 204 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

Nr Pealkiri Plan. algus Struktuuriüksus Liik
RH-22-073 Maagaasi ost 15.11.2022 Tartu Sport üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-087 Välisterritooriumite korrashoiuteenuse ostmiseks perioodil 01.01.2023. a kuni 31.12.2023. a 01.11.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-079 Porivaipade üürimine ja nende hooldusteenuse ostmine Tartu linna hoonetele 01.01.2023 kuni 31.12. 2024 01.11.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-111 Riigihange "Arvutite rentimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile" 24.10.2022 Tartu Rakenduslik Kolledž üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-082 Haldus- ja haridushoonete liftide ja invatõstukite hooldus- ja remontteenuse ostmiseks 01.01.2023 kuni 31.12.2025 15.10.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-201 Riigihange "Vältimatu sotsiaalabi ost 2023-2024" 05.10.2022 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-22-110 Riigihanke "Ehitusmaterjalide hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile" minikonkurss 03.10.2022 Tartu Rakenduslik Kolledž üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-083 Tartu linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2023. a kuni 31.01.2026. a 01.10.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-075 Riigihange Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Tartu linna koolidele 05.09.2022 Linnavarade osakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-22-108 Riigihange "Toiduainete hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile 2023. aastaks" 05.09.2022 Tartu Rakenduslik Kolledž üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-050 Sügislehed 2022 01.09.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-060 Erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenus 2023 01.09.2022 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-059 Viipekeele tõlketeenus 2023-2024 01.09.2022 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-058 Isikliku abistaja teenus 2023 01.09.2022 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-22-057 Sooja toidu kojuvedu 2023 01.09.2022 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-086 Tartu linna kultuuri- ja haridushoonete koristusteenus ostmine 01.09.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-085 Autokütuse ostmine 01.01.2023. a kuni 31.12.2025. a" 01.09.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-081 Tartu linna haridushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korraline hooldus ja häiresignaalide juhtimine Häirekeskusesse 01.01.2023 kuni 31.01.2026 01.09.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-080 Tartu linna haridusasutustele korrashoiuteenuse ostmine 1.01.2023-31.07.2026 01.09.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-077 Tartu linnale vara- ja üldise tsiviilvastuskindlustuse ostmine 01.01.2023.a. kuni 31.12.2025.a 01.09.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-097 Tartu haljastute hooldus 2023-2026 01.09.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-070 Puiestee 114, Raatuse T123 ja Raatuse T125 pinnase puhastamine jääkreostusest 18.08.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-202 Haldushoonete koristusteenuse ostmine 15.08.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-107 Karlova pargi trepp 01.08.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-194 Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele 01.08.2022 IT süsteemihalduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-253 Karlova pargi treppide vaheline kõnnitee 01.08.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-109 Riigihange "IT vahendite hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile 48 kuuks" 25.07.2022 Tartu Rakenduslik Kolledž üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-20-121 A Le Coq spordihoone saalipõranda täishooldus 01.07.2022 Tartu Sport alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-255 Tartu Tamme kooli basseini veepuhastussüsteemi rekonstrueerimine 03.06.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-220 Anne 44 STO ruumide jahutussüsteemide ehitus 01.06.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-258 Liiva 32, Tartu Hooldekodu ravibasseini renoveerimine 01.06.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-136 Tähtvere Spordipargi jõulinnaku ehitustööd 27.05.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-267 Tartu linna kodulehe tugiteenus 27.05.2022 Avalike suhete osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-264 F.Tuglase 13-22, F.Tuglase 13-24, Purde 39-39, Tartu eluruumide remonttööd 25.05.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-262 Plokk 4 haljastute hooldus 01.06.2022-30.04.2023 20.05.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-130 Aktiivõppeprogrammid Tartu lasteaedade lastele ning põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastele õppeaastateks 2022/2023 - 2023/2024 19.05.2022 Haridusosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-22-261 Tartu Turu 8 spordihoones vehklemissaali rekonstrueerimistööd 19.05.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-068 Laulupeomuuseumi remonttööd 18.05.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-256 Mõisavahe pargi pinkide istumiskõrguse tõstmine 17.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-259 Riigihange ruumide broneerimisrakenduse arendus 17.05.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-193 Tartu linna Vorbuse ja Kardla piirkondade nõudebussi veoteenuse osutamine 16.05.2022 Tartu Linnatransport üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-162 Puiestee kalmistu piirdeaia ehitustööd 13.05.2022 Tartu Kalmistud alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-251 Lasteaed Hellik projekteerimine 11.05.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-248 Liivakasti paigaldamine 10.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-252 Omanikujärelevalve teenuse osutamine L.Puusepa tn taastusremondil 10.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-106 Vaksali pargi teed ja inventar 09.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-116 Pimedate tänavate valgustamine 09.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-138 Riigihange "Andmeside teenus Tartu Linnavalitsuse hallatavatele asutustele" 09.05.2022 IT süsteemihalduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-244 Ehitustööd Betooni-Ravila tn ristmikuala liiklusohutuse parandamiseks 09.05.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-245 Riia tn taastusremont 09.05.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-250 Ülikooli tn taastusremondi omanikujärelevalve 09.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-249 Jalgtee ümbruse korrastamine 09.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-030 Tartu koduta loomade varjupaiga ehitustööd 06.05.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-242 Vabaduse pst pinkide paigaldamine 05.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-241 Pop-up jalgrattatee ajutise lahenduse liiklusohutusaudit 05.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-243 Sepa tn taastusremont 05.05.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-239 Korterite remont Rahu 8 - 28 ja Rahu 8 - 50 04.05.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-237 Taara pst taastusremont 03.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-227 Haridushoonete ventilatsioonitorustike seespidine puhastus 02.05.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-234 Tartu linnavalitsuse koondplaani rakendamise arendus ja hooldus 02.05.2022 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-235 Sõpruse silla liikluslahendus 02.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-026 Karlova Kooli spordiväljaku renoveerimine 01.05.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-046 Aardlapalu prügila järelhooldus 01.05.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-088 Elektrienergia ostmine Tartu linnale 01.05.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-160 Ilmatsalu mänguväljaku hooldus 01.05.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-203 Variku Kooli koristusteenuse ostmine 01.05.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-102 Veeriku mänguväljaku rekonstrueerimine 29.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-233 Riia tn rattatee pingid 29.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-238 Ihaste tee taastusremont 26.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-231 Tartu Forseliuse kooli sanruumide remonditööd 25.04.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-104 Vabaduse puiestiku teed ja inventar 22.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-224 Liiklusohutusauditi koostamine 22.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-226 Kivi tn trepi ehitustööd 22.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-067 Peetri 16c remonttööd 21.04.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-217 HCL tarkvara tugiteenuste lepingu pikendamine perioodiks 01.07.2022 – 30.06.2023 19.04.2022 Linnakantselei alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-218 Välitualett Rahinge randa 19.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-222 BMX rajakate uuendamine 19.04.2022 Tartu Sport alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-044 Raudteetammi katmine freespuruga 18.04.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-219 Tartu Kivilinna Kooli kodundusklassi inventari soetamine 18.04.2022 Tartu Kivilinna Kool alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-017 Tartu Hooldekodu basseini remonttööd 15.04.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-213 Ülikooli tn (Vallikraavi-Vanemuise tn) taastusremont 15.04.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-211 Puiestee 79-5 ja Puiestee 114a-22 eluruumide remonttööd 14.04.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-216 Tartu linnamuuseumi projekteerimine 14.04.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-215 Raudtee tn ülekattetööd 14.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-240 Tartu linna arengusuundade ühtse mudeli disainimine 12.04.2022 Ruumiloome osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-113 Riigihange "Nõrkvoolu ja turvasüsteemide uuendamine ja täiendamine" 11.04.2022 Tartu Rakenduslik Kolledž üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-137 Tartu Spordipargi pumptracki ehitustööd 11.04.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-163 Tänavavalgustuse rajamine Kure ja Suur Kaare ristmikule ning Kure tänavale 11.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-197 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Veski tn rekonstrueerimisel 11.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-209 Kvissentali põik ja Aruküla tee kergliiklusteede ehitamine 11.04.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-207 Liikluskünniste ehitamine 08.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-208 Ülikooli tänava vuukide remont 08.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-204 Ülikooli tänava rekonstrueerimise projekteerimine 07.04.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-205 L. Puusepa ja Ilmatsalu tn sõidutee katte taastusremont 07.04.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-093 Teede pindamistööd 06.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-200 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu linna kõnniteede asfalteerimisel 06.04.2022 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-206 Tamme Kooli õuekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 06.04.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-22-043 Kivi tn treppide remont 04.04.2022 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-040 Kivilinna Kooli spordiväljaku parendustööd 04.04.2022 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-22-039 H. Treffneri Gümnaasiumi hooneväliste kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 04.04.2022 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)