Pealkiri:
Märksõna(d):
Periood:

Hankeplaan

Kokku dokumente: 47 kuvatakse 47 dokumenti (1 - 47).

Nr Pealkiri Plan. algus Struktuuriüksus Liik
RH-17-356 Amortiseerunud postide vahetus Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-380 Turvateenuse osutamine Tartu linnas 2018.a Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-375 Puude langetamine ja mullatööd Raudtee tn Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-369 Turu - Aida - Väike-Turu ristmikule fooriandurite paigaldamine Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-332 Tartu linna omandis olevate eluruumide Kalda tee 40-40, Fr. Tuglase tn 13-1, Marja tn 19-7 remonttööd Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-386 Riigihange "Tartu Tamme kooli osaline rekonstrueerimine" 22.12.2017 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-384 Lille 9 talade tugevdamine 15.12.2017 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-372 Virtualiseeritud andmekeskuse soetamine 12.12.2017 Linnakantselei üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-383 Tartu lasteaed Maarjamõisa rekonstrueerimine 11.12.2017 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-383 Tartu lasteaed Maarjamõisa rekonstrueerimine 11.12.2017 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-374 Riigihange 11.12.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-382 Vabaduse pst ajutine liikluskorraldus 31.12.2017 kuni 01.01.2018.a 07.12.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-381 Tartu linna sissesõidutähiste juures olevate lippude ja turismiinfo hooldamine 2018. a 05.12.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-378 Tänavavalgustite ost 04.12.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-356 Amortiseerunud postide vahetus 04.12.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-377 Sõbra tn kõnnitee katendi remont 29.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-376 Puiestee tn kõnnitee remont 29.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-373 Raua tn ja Jalaka tn katendi remont 27.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-370 Tamme pst projekteerimine 27.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-365 Liiklusmärgi 641 kirjega "Tähtvere vald" asendamine 27.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-367 Jääkreostuse likvideerimine Tartus 24.11.2017 Linnamajanduse osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-18-071 Asjade hange "Cisco Academy õppevahendite hankimine" 24.11.2017 Tartu Kutsehariduskeskus alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-363 Tartu Raatuse Kooli sisustus 20.11.2017 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-339 Sanatooriumi tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine ELTAM OÜ Töö nr. 05711-14 II etapp 20.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-361 Riigihange Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas 2018 13.11.2017 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-17-361 Riigihange Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas 2018 13.11.2017 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-17-358 Jalgrattahoidjate paigaldamine 13.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-355 Aida-Turu parkimisautomaadi ümberpaigaldamine ja seadistamisne 13.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-359 Näituse - Vaksali ristmiku fooride koordineerimine raudteeületuskoha fooridega. 08.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-354 Tartu linnale kuuluvate Jaamamõisa piirkonna kinnistute heakorrastustööd 01.11.2017 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-351 Lille tn kõnnitee remont. 01.11.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-347 Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele koduhooldusteenuse osutamine 2018 01.11.2017 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-17-346 Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele päevahoiuteenuse osutamine 2018 01.11.2017 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-17-345 Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamine 2018 01.11.2017 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaal- ja eriteenused
RH-17-343 LA Triinu ja Taavi rühmaruumide remonditööd 30.10.2017 Linnavarade osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-331 Tartu linnas Mäe 12, 14 ja 16 juurde viiva tupiktee valgustus 30.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-348 Prügivedu Tartu linna kalmistutel 23.10.2017 Tartu linna asutus Kalmistu üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-350 Vabaduse pst Kaarsilla esise ülekäigu korrastus 20.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-349 Infotahvli valmistamine ja paigaldamine 20.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-344 Tänavasildi valmistamine 17.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-335 Väikesemahulised remonttööd 11.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-336 Narva mnt ülekäiguraja ja Vaksali tn kivisillutise remont 10.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-333 Tartu Tamme kooli käsitöö ja tööõpetuse klassi mööbel ja seadmed 07.10.2017 Linnavarade osakond üle lihthanke piiri teenus, asi (üle 30 000) või ehitustöö (üle 60 000)
RH-17-330 Tartu linna tänavate markeerimine kuumplastikuga 04.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-326 Näituse - Vaksali ristmiku fooride sidumine raudteeülesõidu juhtimisega 03.10.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-324 Sülearvutite rentimine Raatuse koolile 27.09.2017 Linnakantselei alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)
RH-17-353 Riigihange 01.09.2017 Linnamajanduse osakond alla lihthanke piiri teenus, asi (20 000-30 000) või ehitustöö (20 000-60 000)