Saabunud kiri: Partnership agreement and annexes

Asja number: VP-19-0023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Partnership agreement and annexes
Registreeritud: 27.02.2019
Kellele saadetud: Kairi Kuusik
Dokumendi liik: Leping
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: REM Consult
Saatja kuupäev: 27.02.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Kairi Kuusik
Vastamise tähtaeg: 27.03.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2 - Dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid
27.02.2019 kuni 26.02.2024 või dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus