Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+(Aruküla käpaliste püsielupaiga piiri muutmine)

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+(Aruküla käpaliste püsielupaiga piiri muutmine)
Registreeritud: 14.11.2016
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Urmas Ahven, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Keskkonnaamet
Kontaktisik KV
Saatja kuupäev: 14.11.2016

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 14.12.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
From: Kaili Viilma <Kaili.Viilma@keskkonnaamet.ee>
To: Indrek Ranniku <Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee>
Cc: Maria Rätsep <Maria.Ratsep@keskkonnaamet.ee>, Märt Öövel <Mart.Oovel@keskkonnaamet.ee>
Date: 14.11.2016 08:55
Subject: Aruküla käpaliste püsielupaiga piiri muutmisestLugupeetud Indrek Ranniku,

Seoses Keskkonnaameti 2017. aasta tööplaanide kokkupanekuga on meile pakutud võimalust korrigeerida ka Aruküla käpaliste püsielupaiga välispiiri, mille põhjanurk jäi mäletatavasti ette Ujula tänava pikendusena kavandatud Kvissentali viivale läbimurdele. Sellega seoses palume Tartu linnavalitsusel esitada a.s.a.p Keskkonnaametile asjakohane ja värskeim planeeringujoonis koos lakoonilise palvega korrigeerida püsielupaiga välispiiri planeeringu realiseerimiseks.

Lugupidamisega,

Kaili Viilma
looduskaitse juhtivspetsialist
Lõuna regioon
Keskkonnaamet
Tel: +372 7 302 243
GSM: 5051955
www.keskkonnaamet.ee