Saabunud kiri: Alkranel OÜ ehituskeeluvööndi töö ja Purpuri 3.

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Alkranel OÜ ehituskeeluvööndi töö ja Purpuri 3.
Registreeritud: 24.08.2016
Kellele saadetud: Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Alkranel OÜ
Saatja kuupäev: 24.08.2016

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 24.09.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:

Re: Purpuri 3
Elar Põldvere
to:
Indrek Ranniku, Kersti Õun
16.08.2016 14:14
Hide Details
From: Elar Põldvere <elar@alkranel.ee>
To: Indrek Ranniku <Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee>, Kersti Õun <kersti@alkranel.ee>
History: This message has been replied to and forwarded.


Tere

Panin kaks e-kirja kokku, vastates ühe kirjaga. Kui on täpsustusi/küsimusi, siis andke palun märku!

1. Esitlusel ei olnud seda eesvoolu otsa, kuna seal ei olnud ÜP-ga vms asjaga meile teadaolevalt EKV-d vähendatud. EKV-d ei pruukinud 2005. a seal olla, kuna võis olla puudulik teave eesvoolude asetuse ja tõlgenduse kohta. Samast ajajärgust on vähemalt selliseid juhuseid esinenud.
2. Meie lõplikul kaardil on see EKV (eesvoolust põhjustatud peal). Maa-ameti väljavõte, koos piiranguvööndiga, mis EKV-d ei tekita.
3. Tegemist on turbase mullaga, mis täiendavat EKV-d ei tekita, isegi kui Emajõega piirneks.

Turbane muld viitab liigniiskusele ja annab õiguse nt EKV laiendada või siis muid sihtotstarbeid kavandada, eriti kui muld paks (annab alati ära vahetada, kuid mida paksem, seda tüütum + täiendav tõstmine).

Väljavõtted jms tehtud hetkel Purpuri 3 silmas pidades. Kui mingid probleemkohad veel üles jäävad, siis palun anna märku!
muld.PNGeesvool.PNG
Lugupidamisega
Elar Põldvere
52 89 197
Alkranel OÜ

16.08.2016 13:57 Indrek Ranniku kirjutas:
Kas teil seonduvalt mullastikukaardiga midagi selle krundi kohta ütleb, tahaks seda roheliseks jätta, elanikud kaebavad, et on müra ja tahavad metsa istutada, tuleb ka vist EKV kraavist

1.Elamumaa sihtotstarbega Purpuri tn 3 kinnistule (katastritunnusega 79517:004:0010) on üldplaneeringus määratud Purpuri tänavaga piirnevas osas kuni Lohkva-Kabina- Vanamõisa teeni HL looduslik maa-ala maakasutus (ülejäänud osas on kinnistul EV väikeelamu maa-ala maakasutus). Vastav kokkulepe sõlmiti ka 27.05.2015 toimunud koosolekul, kuivõrd ala olevat liigniiske. Palume täiendavalt selgitada, millest on järeldatud, et just see osa piirkonnast on liigniiske ja ümbritsevad maa-alad on elamuehituseks sobilikud.

Elar, see ala kaardile ei jäänud, kas siin ei tule mitte kraavist EKV

Lugupidamisega
Indrek Ranniku
LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja