Asi: We Are CooperARTive

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0056
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: We Are CooperARTive
Registreeritud: 27.04.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Koostööle suunatud õppemeetodite õppimine, arendamine, juurutamine, kasutamine.


Eesmärgid


Läbi õpetajate ja õpilaste treeningute/koolituste/seminaride, kus fookus erinevatel koostöömeetoditel (cooperative learning) tulemusliku, iseseisva ja ajas jätkusuutliku õppija kujundamine ja toetamine.


Tegevused


Kõik projekti tegevused on moel või teisel kantud või inspireeritud Antoine de Saint-Exupéry raamatust "Väike prints" ning suunatud erinevatele koostööle orienteeritud õppevormidele. Lisaks õpetajate projektikohtumistele eri riikides, toimub ka kaks õpilastele suunatud projektinädalat. Üks Poolas, teine Eestis. Eesti projektinädal keskendub muusikalise etenduse teostamisele, kus kõikidel osalistel on oma konkreetne vastutusala ja roll, alates backstage'i tegelastest kuni frontman'ideni välja.


Tulemused


- õpimotivatsiooni tõus
- koostöömeetodite laiem kasutus, kus rõhk ennekõike igaühe oskuste ja võimete paremal kasutamisel ühise lõpptulemuse saavutamisel
- koostöö kui isiklike eesmärkide täitmise meetod
- arenenud loovus ja esteetika, mis inspireeritud "Väikese printsi" raamatust
- suurenenud Euroopa kuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine
- kriitilise mõtlemise areng
- parem probleemilahendamise oskus, julgus võtta vastu otsuseid, enesekindluse ja väljendusoskuse tõus
- IKT oskused
- keeleoskus
- paranenud õpioskused ja õpitulemused
Omad oodatavad tulemused on projektis kirjeldatud nii õpilasele, õpetajatele, perekondadele, osalevatele organisatsioonidele, sh strateegilise partnerluse vallas.


Maksumus


13 540 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


13 540 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
Calle del General Oráa, 55
28006, Madrid
Spain

Millise programmi / meetme raames


Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Juhtpartner


CEIP GUERNICA
Plaza de Guernica S/N, San Fernando De Henares, Comunidad de Madrid 28830 Spain

Partnerid


Istituto Comprensivo di Bobbio Capoluogo, Itaalia
ZS Hradna 22 Nove Zamky, Slovakkia
Zespol Placowek Oswiatowych, Szkola Podstawowa im. S. Zeromskiego w Strawczynie, Poola
Tartu Raatuse Kool, Tartu

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2016 - 31.08.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord