Asi: Õpihuvilaagrid Tartu KHK-s

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0074
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Sigrid Ester Tani
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaagrid Tartu KHK-s
Registreeritud: 01.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu KHK õpihuvilaagrite sihtgrupiks on 2021/20211 õppeaastal kutsekeskhariduses õppima asuvad õppijad, kes on varasemalt vajanud õpituge või nende emakeel erineb eesti keelest. Laagrite eesmärk on toetada õpilaste õpimotivatsiooni ühest kooliastmest teise asumisel. Laagris osalejad kaardistatakse kooli vastuvõtuprotsessi käigus koostöös tugikeskusega.


Eesmärgid


Õpihuvi laagrite eesmärk on kutsekeskhariduse tasemel õppijate õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine.


Tegevused


Laagris toimuvad õpitoad matemaatika ning tehnoloogia pädevuste arendamiseks nii pagari kui lihatöökojas, erinevad mängud ning matk suhtlemis ning koostööpädevuste arendamiseks.


Tulemused


Laagri tulemusel on õppijad paremini ette valmistatud uueks õppeaastaks, õppijad on arendanud enda suhtlemis ning koostööoskusi ning nende sisseelamine asumine uues koolis on sujuvam.


Maksumus


2 784 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 784 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


"Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas"

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid


SA Eesti Maaelumuuseumid

Juht


Tartu KHK koolitusjuht Ülle Antson

Algus- ja lõpptähtaeg


23.08.2021 - 25.08.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord