Saabunud kiri: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV (Soome erialakeele praktiline õpe)-vastuskiri

Asja number: VP-19-0060
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV (Soome erialakeele praktiline õpe)-vastuskiri
Registreeritud: 10.12.2019
Kellele saadetud: Helina Laine
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Innove SA
Saatja kuupäev: 08.11.2019

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Helina Laine
Vastamise tähtaeg: 10.01.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
10.12.2019 kuni 09.12.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus