Saadetud kiri: Töövõtulepingu rikkumise ja leppetrahvi nõude esitamise kavatsuse teade

Asja number: RH-21-407

Kirja saaja:
Organisatsioon: Tartu Elamuhaldus OÜ

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnavarade osakond
Teema: Töövõtulepingu rikkumise ja leppetrahvi nõude esitamise kavatsuse teade
Koostaja: Hannes Veenpere Hannes.Veenpere@tartu.ee, 7 361 107
Registreeritud: 16.02.2022
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 17.02.2022
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnavarade_osakond_Kiri_20220216_RH-21-407.asice ( 137 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstTartu Elamuhaldus OÜMeie 16.02.2022 nr 4-6/RH-21-407


Töövõtulepingu rikkumise ja leppetrahvi nõude esitamise kavatsuse teade
Lugupidamisega
Hannes Veenpere
Hannes.Veenpere@tartu.ee, 7 361 107


Lisad
.