Asi: Rock The Greens Hub

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0154
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Rock The Greens Hub
Registreeritud: 19.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Taime- ja vegantoidud on tänapäeva uus arenev tervislikke eluviiside trend paljudes Euroopa riikides ning tarbijate arv on viimastel aastal hüppeliselt kasvanud ning avaldab mõju Euroopa restoranide menüüle.

Projekt Rock The Greens pakub lahendusi toitlustussektori ettevõtetele ja kutseõppeasutustele taimetoitlustamise professionaalseks organiseerimiseks, teenindamiseks ja kvalifitseeritud ettevalmistamiseks. Selleks moodustati rahvusvaheline projekti meeskond, kuhu kuuluvad oma ala spetsialistid kutseharidusest ja toitlustus- ja majutussektorist, kellel on juba kogemus taime- ja vegantoitudega Normandias, Venetos, Leonis, Budapestis, Tartus, Izmiris, Lodzis ning on soov ja tahe seda arendada ja laiemalt tutvustada Euroopas.

Projekti partnerid tegelevad uue populaarse niššiga turul, pakkudes praeguste ja tulevaste antud valdkonna spetsialistidele põhjaliku teavet ja koolitust antud teemal.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on täiendada kutseõppeasutuste õppekavasid taime- ja vegantoidu osas, luua uus nüüdisaegne koolitusprogramm, mis rahuldaks ja vastaks toitlustus- ja majutussektori vajadustele ja ootustele, koolitada välja spetsialiste ja mentoreid, toetada taimetoitu pakkuvaid toitlustus- ja majutusettevõtteid.


Tegevused


Projekti käigus luuakse ECVET printsiipidel uus taime- ja vegantoitu tutvustav õppekava, mis koosneb 10 õppemoodulist. Õppekava võetakse kasutusele projektis osalevates kutsekoolides. Samuti koolitatakse välja vähemalt 14 koolitajat ja mentorit, kes testivad praktikas uusi õppemooduleid, viivad läbi ECVET hindamist ja piloteerivad 80 kutseõppuri õpinguid uue taimetoidu programmiga.
Projekt loob tugeva ja toimiva koostöövõrgustiku toitlustus- ja majutusettevõtete ja kutseõppeasutuste vahel. Korraldatakse tööpraktikaid programmis osalevatele kutseõppuritele, testitakse kliendisõbraliku lähenemisviisi taimetoitlustusteeninduses, tehakse ettepanekuid taime-ja veganmenüüde täiendamiseks, koolitatakse osapooli, järgitakse taimetoiduliste kliendipõhist lähenemisviise.
Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse mitmeid rahvusvahelisi kohtumisi, seminare ja koolitusi.


Tulemused


Projekti tulemuseks pakutakse toitlustus- ja majutussektori ettevõtetele asjakohane koolituspakkumine ja lahendus taime- ja vegantoidu pakkumises ja selle professionaalse teenindamises toitlustusettevõttes, mis vastab turu nõuetele ja vajadustele


Maksumus


261 611 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


26 940 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus + programmi Prantsusmaa Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 (rahvusvaheline koostööprojekt)

Juhtpartner


GIP-FCIP (Prantsusmaa)

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Les Petits plats dans les grands (Prantsusmaa, Caen)
3. Magyar Mįltai Szeretetszolgįlat Óbudai Szakgimnįzium és Szakközépiskola (Ungari, Budapest)
4. Associazione N.E.T. Networking Education & Training (Itaalia, Ponte San Nicolņ)
5. MOSQI.TO (Poola, Lodz)
6. Asociación ACE (Hispaania, León)
7. Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi, Aydin)

Juht


Andrei Atškasov rahvusvaheliste suhete koordinaator

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord