Saabunud kiri: Vastuskiri

Asja number: VP-20-0028
Sari: 8-13.2 Kirjavahetus linnamajanduse küsimustes juriidiliste isikutega
Teema: Vastuskiri
Registreeritud: 25.06.2021
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Epler & Lorenz AS
Saatja kuupäev: 25.06.2021

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Vastamise tähtaeg: 31.12.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
25.06.2021 kuni 24.06.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus