Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-21-0027 - Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2021. aastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Ketlin Taidre
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: