Saadetud kiri: Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Wentelax OÜ
Saatja kuupäev: 03.08.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused
Allkirjastaja: Indrek Ranniku; üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja osakonnajuhataja ülesannetes
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 11.08.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 11.08.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170811_UP-14-003.bdoc ( 88 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstWentelax OÜ


Teie 03.08.2017 10:46:30
Meie 11.08.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused

KF3ÜLDPLANEERINGUGA SEATUD EESMÄRKMaa-alad on osaliselt hoonestatud korterelamutega. Planeering seab eesmärgiks olemasoleva keskkonna säilitamise ning hoonestamata alade juhtotstarbekohane edasiarendamise. Korterelamutega hoonestatud asumis sailitatakse olemasolevad funktsioonid.
MAA-ALA KASUTUSTINGIMUSEDKruntide kohta kehtivad korterelamumaa kohta üldplaneeringus määratud üldtingimused.
HOONESTUSTINGIMUSEDOlemasolevate hoonete laiendamine ei ole lubatud. Hoonete korruselisus kuni 4 korrust.
Üldplaneeringuga seatakse eesmärgiks hoonestamata ala kohta nn. sadama raudtee piirkonnas uue, terviklikult lahendatud atraktiivse, sotsiaalselt mitmekesise, säästva arengu põhimõtete alusel kujundatava elamugrupi arendamine. Ala tuleb kavandada terviklikult, üksikarendused kruntidel ei ole soositud.
HALJASTUS JA HEAKORD Ca 30% maa-alast peab olema haljastatud. Hoonete projekteerimisel tuleb koostada maa-ala ühtne haljastusprojekt. Keelatud on tõkkepuude kavandamine ja paigaldamine.


Lugupidamisega

Indrek Ranniku
üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja
osakonnajuhataja ülesannetes


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.