Asi: Lasteaed Naerumaa laste õppekäigud

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0135
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Naerumaa
Vastutav töötaja: Ave Nõmme
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Lasteaed Naerumaa laste õppekäigud
Registreeritud: 15.10.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Laste õppekäigud looduses ja linnaruumis konkreetsetes õppeprogrammides


Eesmärgid


Laps õpib märkama muutusi ja nähtusi oma kodukoha looduses. Lapsel kinnistuvad teadmised ja oskused ümbritsevast keskkonnast osaledes õppeprogrammide erinevates tegevustes, vaatlustes ja katsetes.


Tegevused


Õppekeskuste õppeprogrammides osalemine. Läbitavad seitse õppeprogrammi ja transpordi maksumus


Tulemused


Laps omandab õppeprogrammides teadmised keskkonnahoiust, mahe toidu vajalikkusest ja võimaldab samastuda loodusega oma tunnete kaudu


Maksumus


1 250 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 250 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Naerumaa

PartneridJuht


Ave Nõmme

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 30.06.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord