Asi: Digital Vocational Education and Training for All (DIGIVET4ALL)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0099
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Digital Vocational Education and Training for All (DIGIVET4ALL)
Registreeritud: 23.08.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk on tugevdada kutseõpetajate digitaalseid oskuseid, selleks, et luua Moodle’i keskkonnas e-õppe mudel, mida saavad kasutada erinevat tüüpi õppijad.

Projekti käigus luuakse praktiliste juhiste kogum Moodle’i keskkonna kasutamiseks. Juhiste kogumikust leiab abi nii alustav õpetaja, kes pole varem Moodle’i keskkonda kasutanud kui ka õpetaja, kes on juba varem Moodle’i keskkonda kasutanud, kuid soovib täiendavaid ideid ja näpunäiteid, kuidas keskkonda veel paremini kasutada.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on välja töötada kasutajasõbralik e-õppe platvorm, eri tüüpi kutseõppurite vajaduste paremaks rahuldamiseks.
Projekti eesmärk on luua praktiliste juhiste kogumik, loomaks Moodle'i sisu erinevatele kasutajarühmadele erinevates õpikeskkondades.
Projekti väljundite sihtrühmaks on kutseõpetajad ja koolitajad, seega prioriteediks on õpetajate toetamine.
Sihtrühmaks on ka Moodle’i keskkonna spetsialistid. Moodle’i keskkonna kasutamise parimad tavad kutseharidussüsteemis koondatakse spetsiaalsele veebilehele. Tugitoimingud on suunatud Moodle’i keskkonna spetsialistidele, kelle ülesanne on toetada kutsekoolide õpetajaid ja koolitajad Moodle'i kasutamisel.


Tegevused


Projekt kestab kaks aastat. Projekti jooksul toimuvad rahvusvaheliste partnerorganisatsioonide projektikohtumised, kus igast organisatsioonist osaleb 2-4 inimest. Projekti raames toimub üks suur rahvusvaheline projektikohtumine mais 2021, kus toimub projekti tulemuste tutvustus. Projekti ava- ja lõpuüritused toimuvad Soomes Porvoos, juhtpartnri Careeria korraldamisel.
Projekti eesmärkide saavutamiseks teevad partnerorganisatsioonid tööd ja annavad oma panuse.
Projekti üldtegevusi koordineerib juhtpartner Careeria.


Tulemused


Projekti tulemused on suunatud kutseharidussüsteemis töötavatele koolitajatele ja õpetajatele ja Moodle`i spetsialistidele, kes soovivad arendada oma digitaalseid oskuseid ja teadmisi. Samuti ka kutseõppes ja -koolituses õppijatele.
Projekti käigus loodavad intellektuaalsed väljundid on:
1) analüüsiv küsimustik kaardistamaks kutseõppeasutuste õpetajate Moodle`i ja digioskuste rakendamist;
2) projekti käigus luuakse kutseõpetajatele praktiliste juhiste kogum, mis aitab Moodle’i keskkonda kõige paremini maksimaalselt ära kasutada erinevates õpikeskkondades ja erinevate õppijatega
3) parimate praktikate kogum Moodle'i kasutamise edendamiseks ja toetamiseks kutsehariduse organisatsioonides.


Maksumus


20 211 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


20 211 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur / Finnish National Agency for Education EDUFI

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Careeria-Porvoo (FI) ehk EdupoliPointCollege Oy (FI),

Partnerid


Berufsbildende Schulen Rotenburg - Europaschule (DE),
Mediamaisteri Oy (FI),
Galway and Roscommon Education & Training Board (IR),
Tartu Kutsehariduskeskus (EST)

Juht


Tartu KHK meisterõpetaja Diana Eller

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.08.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord