Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi võõrkeele õpetajate koostöö võrgustiku loomine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0087
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi võõrkeele õpetajate koostöö võrgustiku loomine
Registreeritud: 14.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Annelinna Gümnaasium ja Narva Keelte Lütseumi õpiürituste läbi viimine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks. Õiüritused on mõeldud inglise keele ja eesti keele õpetajate jaoks.


Eesmärgid


Luua Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi inglise keele ja eesti keele õpetajate toimiv koostöövõrgustik, mille abil toetada vene kodukeelega õpilaste inglise keele ja eesti keele õppimist ja keeleoskuse paranemist.


Tegevused


1. Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi inglise keele õpetajate vaheline kohtumine
2. Eesti keele õpetajate kohtumise ettevalmistamine.
3.Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi eesti keele õpetajate vaheline kohtumine.


Tulemused


Loodud Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi õpetajate vahelised kontaktid selleks, et nad saaks omavahel õppematerjale ja metoodikat jagada.


Maksumus


3 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Erinevaid maakondi hõlmavate haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks

Juhtpartner


Tartu Annelinna Gümnaasium

PartneridJuht


Jelena Bitova

Algus- ja lõpptähtaeg


03.04.2018 - 31.10.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord