Etapp: 4 Avalik väljapanek

Asi: DP-07-018 - Ujula 98 krundi, Ujula, Lubja ja Ranna tee tänavatega piiratud ala detailplaneering
Asja liik: Detailplaneering
Kirjeldus
Vastutaja: Jaanika Koppel
Seisund: Lõpetatud
Avalik väljapanek: 05.06.2012 - 12.06.2012
Arutelu koht: TArtu LV LPMKO
Korraldaja: Tartu Linnavalitsus LPMKO
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord