Saadetud kiri: ESF projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 12.

Asja number: VP-19-0060

Kirja saaja:
Organisatsioon: Innove SA

Kirja:
Saatja: Tartu Kutsehariduskeskus
Teema: ESF projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 12.
Koostaja: Helina Laine 7361801 helina.laine@khk.ee
Registreeritud: 18.11.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 18.11.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
18.11.2019 kuni 17.11.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus