Saadetud kiri: Tartu linna seisukohad üldplaneeringu eskiislahenduse kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas ning kutse arutelule

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik .

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna seisukohad üldplaneeringu eskiislahenduse kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas ning kutse arutelule
Allkirjastaja: Urmas Ahven; Juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 14.09.2016
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 14.09.2016
Edastamise meetod: Post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 13.09.2091