Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-20-0013 - Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kadri Lees
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: