Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0032 - Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmine.
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Eneli Mäeots
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: