Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0119 - Tartu noorte töömalev 2018
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kristel Kolberg
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: