Saadetud kiri: OÜ BD-MÖÖBEL seisukoht üldplaneeringuga määratavate maa kasutusotstarvete osas

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: KL CONSULT ÕIGUSBÜROO OÜ
Saatja kuupäev: 23.12.2016

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: OÜ BD-MÖÖBEL seisukoht üldplaneeringuga määratavate maa kasutusotstarvete osas
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 20.01.2017
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170120_UP-14-003.bdoc ( 3049 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstKL CONSULT ÕIGUSBÜROO OÜ


Teie 23.12.2016
Meie 20.01.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


OÜ BD-MÖÖBEL seisukoht üldplaneeringuga määratavate maa kasutusotstarvete osasLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.