Saadetud kiri: Projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 18 ja kuludokumendid

Asja number: VP-19-0060

Kirja saaja:
Organisatsioon: Haridus- ja Noorteamet

Kirja:
Saatja: Tartu Kutsehariduskeskus
Teema: Projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 18 ja kuludokumendid
Koostaja: Helina Laine helina.laine@khk.ee
Registreeritud: 13.11.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 13.11.2020
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
13.11.2020 kuni 12.11.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus