Saabunud kiri: Re: Teekattemärgiste kaardistuse hinnapäring

Asja number: RH-21-451
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: Re: Teekattemärgiste kaardistuse hinnapäring
Registreeritud: 02.12.2021
Kellele saadetud: Tiiu Kelviste
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: SKYCORP OÜ
Saatja kuupäev: 01.12.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Tiiu Kelviste
Vastamise tähtaeg: 31.03.2022
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
01.12.2021 kuni 30.11.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus