Saabunud kiri: 582951 - Notification of selection results Erasmus+ Key Action 3

Asja number: VP-16-0146
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: 582951 - Notification of selection results Erasmus+ Key Action 3
Registreeritud: 06.12.2016
Kellele saadetud: Sigrid Ester Tani
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: inta.baranovska@visc.gov.lv
Saatja kuupäev: 05.12.2016

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Veronika Kupri
Vastamise tähtaeg: 06.01.2017
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17
Piirangu lõpukuupäev: 05.12.2021