Saabunud kiri: Registreerimiseks Koostöölepe Peipsi Toidu Tänava 2021 rahastamiseks

Asja number: VP-16-0095
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Registreerimiseks Koostöölepe Peipsi Toidu Tänava 2021 rahastamiseks
Registreeritud: 14.09.2021
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik HM
Saatja kuupäev: 09.06.2021

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 14.10.2021
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
09.06.2021 kuni 08.06.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus