Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-19-0072 - HITSA sihtfinantseering ProgeTiigri seadmete soetamiseks
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Liisi Saar
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: