Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-19-0018 - Erasmus+ projekt "Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne - uuri, planeeri, teosta!"
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Ketlin Taidre
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: