Asi: Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine aadressil Peetri 78

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0070
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond
Vastutav töötaja: Mirtel Daniel
Teised töötajad: Marje Kibal
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine aadressil Peetri 78
Registreeritud: 23.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linnale kuuluval kinnistul on hooned, mis ei leia sellisel kujul mõistlikku otstarvet ja on mõistlik lammutada. Antud kinnistul aadressil Peetri 78 hoone antud projekti käigus lammutatakse.


Eesmärgid


Parandada elukeskkonda ja soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja kestlikku majandamist.


Tegevused


Kinnistul olevate hoonete lammutamine ja kinnistu heakorrastamine


Tulemused


Hoone on lammutatud ja krunt heakorrastatud.


Maksumus


24 011 EUR

Tartu kohustused


7 203 EUR

Toetus


16 808 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Kredex

Millise programmi / meetme raames


Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele

Juhtpartner


LVO

PartneridJuht


Mirtel Daniel

Algus- ja lõpptähtaeg


23.05.2021 - 29.07.2022

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord