Asi: Varaait vol 16: Targalt Tartu teedel

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0168
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Grete Sarap
Teised töötajad: Heilika Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Varaait vol 16: Targalt Tartu teedel
Registreeritud: 26.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Noorte liikuskultuuri ja käitumise parendamine elektriliste vahenditega liigeldes.


Eesmärgid


Projekti Tõuksikool "Targalt Tartu teedel" eesmärk on tõsta noorte liiklusteadlikkust elektrilisi sõiduvahendeid kasutades, et tagada liigeldes enda ja kõikide kaasliiklejate ohutus. Projektis osalemine tõstab noorte vastutustunnet liigeldes ja parendab liikluskultuuri laiemalt. .


Tegevused


1. Teavitustöö viisakalt liikumisest
2. Video tegemine viisakast liikluskultiuurist
3. Koolitused noortele


Tulemused


Video peamistest viisakalt ja turvaliselt liiklemise põhimõtetest


Maksumus


3 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HARNO

Millise programmi / meetme raames


Varaait vol 16

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Grete Sarap

Algus- ja lõpptähtaeg


16.11.2020 - 15.01.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord