Saabunud kiri: Korterelamu Kuperjanovi 2 rekonstrueerimise toetuse väljamakse taotlus

Asja number: VP-15-0042
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Korterelamu Kuperjanovi 2 rekonstrueerimise toetuse väljamakse taotlus
Registreeritud: 09.01.2019
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Kuperjanovi 2 KÜ
Saatja kuupäev: 08.01.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Vastamise tähtaeg: 09.02.2019
Failid: Väljamakse taotlus_rek_Kuperjanovi_2.bdoc ( 1631 kb )
TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 1 sept.bdoc ( 40 kb )
TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 2 okt.bdoc ( 35 kb )
TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 3 nov.bdoc ( 35 kb )
TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 4 dets.asice ( 39 kb )
arve 201809-1 Kuperjanovi2.pdf ( 360 kb )
arve 201810-1 Kuperjanovi2.pdf ( 360 kb )
TVK arve 201811-2 Kuperjanovi2.pdf ( 360 kb )
arve 201812-1 Kuperjanovi2.pdf ( 360 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Korterelamu Kuperjanovi 2 rekonstrueerimise toetuse väljamakse taotlus

Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a. määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" (edaspidi määrus) kohaselt on korteriühistutel võimalik saada toetust korterelamu rekonstrueerimiseks projektist „Nutikas linnaosa – SmartEnCity“.
Käesolevaga esitab KÜ Kuperjanovi 2 (reg kood 80144457) vastavalt määruse § 18 sätestatud tingimustele taotluse rekonstrueerimise toetuse 1. osa (40% linnapoolsest toetusest) väljamakse tegemiseks ehitustööde tegijale TVK Teenused OÜ (reg kood 10512675). Rekonstrueerimistöödest on 31.12.2018 seisuga teostatud 41% kogumahust.
Palume toetuse 1. osa makse summas 84 623 eurot ja 20 senti kanda TVK Teenused OÜ arveldusarvele EE792200001120275439 Swedbank.

Taotlusele lisatud dokumendid:
1. Koopia tehtud rekonstrueerimistööde aktist, millest nähtub tehtud tööde osakaal.
2. Koopia ehitustööde tegija esitatud arvest.


Lugupidamisega

Tõnu Ints, KÜ Kuperjanovi 2 esimeesVäljamakse taotlus_rek_Kuperjanovi_2.bdocTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 1 sept.bdocTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 2 okt.bdocTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 3 nov.bdocTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 4 dets.asicearve 201809-1 Kuperjanovi2.pdfarve 201810-1 Kuperjanovi2.pdfTVK arve 201811-2 Kuperjanovi2.pdfarve 201812-1 Kuperjanovi2.pdf