Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0029 - Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Liina Toom
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: