E-post hinnapakkumise küsimine hankele "Tartu linna veebirakendustele tugiteenuse ostmine 01.01.2019-31.12.2021"

Asja number: RH-18-328
Vastutaja: Karin Valk
Saaja: ...@piksel.ee
Teema: hinnapakkumise küsimine hankele "Tartu linna veebirakendustele tugiteenuse ostmine 01.01.2019-31.12.2021"
Saadetud: 18.10.2018
Failid: hinnapakkumine.doc ( 32 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-328

hinnapakkumise küsimine hankele "Tartu linna veebirakendustele tugiteenuse ostmine 01.01.2019-31.12.2021"


Tere.

Tartu Linnavalitsuse ja Piksel OÜ vahel on sõlmitud leping „Tartu linna veebirakendustele tugiteenuste ostmine“, mille lõppemise kuupäev on 31.12.2018.
 
Käesolevaga palume Teie hinnapakkumist Tartu linna veebirakendustele tugiteenuste ostmiseks perioodiks 01.01.2019 – 31.12.2021.
 
Pakkumise tegemiseks täitke palun kirjale lisatud vorm, allkirjastage see digitaalselt vastutava isiku poolt ja saatke aadressile
Karin.Valk@tartulv.ee.
Hinnapakkumist ootan 05. novembriks 2018.a.


Asja viide: RH-18-328
Lugupidamisega,

Karin Valk

Document Iconhinnapakkumine.docType: application/msword
Name: hinnapakkumine.doc