Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ KSH aruande I versioon

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ KSH aruande I versioon
Registreeritud: 22.09.2016
Kellele saadetud: Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Skepast&Puhkim OÜ
Kontaktisik VV
Saatja kuupäev: 16.09.2016

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 22.10.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2
Piirangu lõpukuupäev: 21.09.2021