Saadetud kiri: Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Wentelax OÜ
Saatja kuupäev: 15.08.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 18.08.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 21.08.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170818_UP-14-003.bdoc ( 31 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstWentelax OÜ


Teie 15.08.2017
Meie 18.08.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimusedLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.